Osnaživanje riječkoga prometnog pravca bilo je u prvom planu proširene sjednice Vijeća strukovne skupine brodara i pomorskih agencija HGK Županijske komore u Rijeci, 15. ožujka. Brodari, pomorski agenti,