I do sad moćna flota međunarodne tvrtke »Sea Help« specijalizirane za pružanje tehničke pomoći na moru a koja je, posredstvom svojih osam punktova, prisutna na cijelom Jadranu od