Nedavno smo izvijestili o proglašenom bankrotu Hanjina, a usporedo s njegovim bankrotom u Južnoj Koreji nastajala je nova kompanija “SM Shipping”, koja nema direktne veze s posrnulim brodarom,