Početkom svibnja na snagu je stupio međusezonski, brojem vožnji pojačani red plovidbe na županijskoj brodskoj liniji Crikvenica – Šilo. Morska poveznica koja je, zahvaljujući zajedničkim izdvajanjima PGŽ-a, Općine