Od idućeg mjeseca trošak naknade za korištenje objekata sigurnosti plovidbe, tzv. »svjetlarine«, trebao bi biti jeftinji za 20-ak posto u prosjeku, najviše za kontejnerske brodove velikog kapaciteta koji