U sklopu izložbe »Prvi na svijetu – 150 godina riječkog torpeda«, Muzej grada Rijeke, u suradnji s Povijesnim i pomorskim muzejem Istre postavio je izložbu »S. M.