Njemačka kruzing kompanija AIDA Cruises opovrgnula je rezultate tajno provedenog istraživanja na kruzeru “AIDAprima”, gdje su prema navodima asocijacije za zaštitu okoliša (NABU) nađene nedozvoljene i po zdravlje