Karta Kretanja brodova u realnom vremenu!

VIDEO: BOKA Vanguard ukrcava Carnival Vistu

gCaptain

„BOKA Vanguard“, s otvorenim dokom dimenzija 275 x 70 metara, je najveći svjetski polu-uronjivi brod za podizanje teškog tereta te se tipično koristi za podizanje offshore naftnih i plinskih struktura te ostalih plovila kojima je potreban transport.

Korištenje broda „BOKA Vanguard“ kao platforme za suho dokovanje nastupa kad druga oprema nije dostupna u danom trenutku i u danoj regiji.


Kruzer „Carnival Vista“ ukrcan je na dok broda „BOKA Vanguard“, 17. srpnja kako bi se na njemu proveli popravci u Freeportu na Bahamima.
Operacija je trajala oko 12 sati.