Opći uvjeti

  • Korištenjem podataka ili usluga smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s uvjetima korištenja, da ih razumiju i u potpunosti prihvaćaju.
  • Podaci koje publicira BRODOVI U RIJECI isključivo su informativne naravi. Ne jamči se preciznost podataka, kao ni redovito obnavljanje sadržaja. Svi podatci i informacije koriste se na vlastitu odgovornost;
  • Sadržaj ili dijelovi sadržaja koji se nalaze na Portalu ne smiju se koristiti u KOMERCIJALNE svrhe bez prethodnog dogovora s BRODOVI U RIJECI;
  • Dopušteno je korištenje materijala objavljenih na BRODOVI U RIJECI isključivo uz navođenje izvora korištenog materijala (BRODOVI U RIJECI Portal ili Facebook) na način da se napiše izvor i postavi poveznica.
  • Strogo se zabranjuje korištenje materijala, autorskih tekstova, podataka, fotografija i dijelova web stranice (baze podataka, programski kodovi) bez izričitog pristanka BRODOVI U RIJECI;
  • Neovlašteno korištenje dijelova Portala s autorskim sadržajem predstavlja kršenje autorskih prava i podložno je krivičnom gonjenju (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17);
  • BRODOVI U RIJECI nije odgovoran za štete koje mogu nastati protupravnim korištenjem Portala ili njegovih dijelova od treće strane;